The Hong Kong Youth Mathematical Challenge 2019

Date: 29/6/2019 (Saturday)

Time: 1:15 p.m. to 4:00p.m.
Venue: HKSKH Bishop Hall Secondary School (82 Hiu Kwong Street, Sau Mau Ping, Kowloon)
Target: Xiong Hailin(4B), Yu Huichuan(4B), Li Jiale(4B) and Chen Jiandong(5B)
Award: Li Jiale(4B)_S.4 Section Bronze Award